GrantOne digital fondsstyring

Digital fondsadministration

GrantOne er et brugervenligt, cloud-baseret fondsredskab, der henvender sig til fondsbestyrelser og deres administratorer i både små og store fonde.

De papirkrævende rutiner er digitaliseret og hele administrationen er placeret online. Samtidig er sagsbehandlingen gjort effektiv og overskuelig – fra håndtering af ansøgninger, sagsbehandling og rapporter, til export af beslutningsreferat og udbetalingsfiler.
spielautomaten trickspokie free
Vi hjælper hele vejen fra konvertering af fondens eksisterende ansøgningsskemaer til opsætning og instruktion.

Nemt og enkelt!

Spar tid på administration og sagsbehandling

Læs mere

GrantOne er tilpasset GDPR og giver fuld transparens

Læs mere

Intuitiv brugerflade gør det nemt at anvende GrantOne

Læs mere

Spar tid på administration og sagsbehandling

Læs mere

Spar tid på administration og sagsbehandling

GrantOne kan spare jer for næsten al den tid, der i dag bruges til administrative rutineopgaver. Tilsvarende bliver bestyrelsens arbejde lettet, da GrantOne faciliterer forberedende sagsbehandling og den endelige beslutningsproces.

Administratorer og bestyrelsesmedlemmer kan løbende tilgå ansøgningerne. I forbindelse med den forberedende sagsbehandling kan knyttes egne noter eller fælles kommentarer til den enkelte ansøgning. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan hele tiden se den samlede sum af sine anbefalinger.
Et mødemodul kan samle bestyrelsens foreløbige anbefalinger og lette den endelige beslutningsproces.
Efter sagsbehandlingen klargør GrantOne svar til ansøgerne og systemet autogenererer en beslutningsoversigt, der er velegnet til mødereferatet. Tilsvarende kan trækkes en tildelingsoversigt, i ønsket format, med al betalingsrelevant information til regnskabsafdeling eller ekstern fondsadministrator.

Ændring i tidsforbrug mv på centrale parametre i ansøgningsbehandlingen hos en erhvervsfond efter overgang fra analog sagsbehandling til GrantOne.

GrantOne er tilpasset GDPR og giver fuld transparens

Læs mere

GrantOne er tilpasset GDPR og giver fuld transparens

Med GrantOne får du en løsning der imødekommer de nye krav til håndtering af persondata. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan til hver en tid tilgå den samlede beslutningshistorik.

GrantOne varetager håndteringen af persondata i overensstemmelse med gældende persondataretlig regulering. Systemet skelner mellem ansøgninger, der henholdsvis afvises eller imødekommes.  Persondata er kun tilgængelige, så længe fonden har en legitim interesse eller lovmæssig pligt forbundet til dem.
Ved køb af GrantOne medfølger en Databehandleraftale lavet på vegne af den dataansvarlige fond. Aftalen beskriver systemets håndtering af persondata, indsamling af samtykke, anvendte underdatabehandlere o.lign.
Det er nemt at følge status på igangværende sagsbehandling eller uddelingshistorik. Simple ikoner og farver illustrerer hvor langt  ansøgningerne er kommet i behandlingsprocessen. Tal og let overskuelig grafik viser beløbende der er søgt og uddelt, både samlet og i de forskellige ansøgningskategorier.

Læs mere om sikkerhed

Databehandleraftale

Intuitiv brugerflade gør det nemt at anvende GrantOne

Læs mere

Intuitiv brugerflade gør det nemt at anvende GrantOne

Statistik

Det er nemt at være GrantOne bruger – også hvis du har begrænset PC-erfaring eller hvis der går lang tid mellem anvendelse.

Ved brug af let overskuelig grafik, selvforklarende ikoner og pop-up skilte har vi bygget et system der er nemt at anvende. Den modulære opbygning og nemme tilpasning af systemets konfiguration betyder, at den enkelte bruger kun præsenteres for de funktioner, der er knyttet til deres specifikke rolle.

Medlemmerne af Fondens bestyrelse har fundet systemet meget intuitivt og brugervenligt – også uden lang forudgående træning og nemmere at bruge end andre fonds-administrationssystemer

Tue Tyge Møller, Næstformand og administrator, Laurits Andersens Fond
GrantOne Moduler

Standardløsning der nemt tilpasses fondens behov

Da arbejdsgangene varierer meget fra fond til fond, er kravene til et fondsstyringsredskab også meget forskellige.

Kernen i GrantOne er derfor bygget som en standardløsning, der håndterer de mest basale funktioner omkring et sagsbehandlingsforløb. Det er nemt at tilpasse GrantOne til mere komplekse arbejdsgange ved udbygning med tilvalgsmoduler.
Hvis en fond har brug for et modul vi ikke har på hylden allerede, udvikler vi gerne funktionaliteten i samarbejde med fonden. 
Den nemme mulighed for tilpasning gør systemet egnet til fonde i alle størrelser. GrantOne benyttes således af både helt små almennyttige fonde og store erhvervsfonde, der håndterer fra ganske få til flere tusinde ansøgninger årligt.

Læs mere om tilvalgsmodulerne

Dokumentarkiv til fondens øvrige dokumenter

Som en del af GrantOne følger et dokumentarkiv. Opret en mappestruktur og håndter alle fondens dokumenter i det sikre cloud-miljø.

Mapper til bestyrelsesreferater, årsregnskaber, fundats osv. kan oprettes i ubegrænset antal. Administrator kan efter behov begrænse og tildele rettigheder, eks. læseret, skriveret, ret til at oprette og slette filer eller mapper.
Dokumentarkiv
Prøv GrantOne

Prøv GrantOne

Inden du beslutter om GrantOne skal være dit fremtidige fondsværktøj har du mulighed for at låne en testfond. 

Du kan med egne øjne opleve, at GrantOne er en effektiv og brugervenlig løsning.  Vi har lavet en testfond og lagt en række fiktive ansøgninger ind i forskellige kategorier. Testfonden er konfigureret i den mest simple version og indeholder kun de grundlæggende funktioner, der følger med alle GrantOne løsninger. 
Denne version er tilstrækkelig til at du kan afprøve et sagsbehandlingsforløb og få indtryk af hvordan brugerfladen er tænkt og fungerer.
Hvis du har brug for at kunne håndtere mere komplekse arbejdsgange, kan GrantOne nemt tilpasses. I de fleste tilfælde har vi allerede de relevante tillægsmoduler. Alternativt udvikler vi sammen den funktionalitet, som netop din fond har brug for. 
Kontakt os hvis du vil låne en GrantOne testfond.

Kontakt Grant

Til fonde med forvalter

Forvaltes din fond af Danske Bank eller en anden forvalter?

For en sikker og hurtig eksekvering af betalingsinstruktioner samarbejder Grant ApS med flere fondsforvaltere.


Kontakt os og hør nærmere

Til advokater og administratorer

Er du advokat eller administrator for flere fonde?

Tilknyt én portal til alle dine fonde og gør administrationen endnu mere effektiv.


Læs mere

Erfaringer med GrantOne


Laurits Andersens Fond

Laurits Andersens Fond

“Medlemmerne af Fondens bestyrelse har fundet systemet meget intuitivt og brugervenligt – også uden lang forudgående træning og nemmere at bruge end andre fondssystemer”

Læs mere


Lemvigh-Müller

Lemvigh-Müller

“I processen opstod der nye behov og idéer til løsning af problemstillinger og GrantOne har været meget lydhøre i forbindelse med at implementere løsninger, der kunne tilgodese disse specifikke behov”

Læs mere


Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

Jordan / Løgstrup Advokater

Samvirket med GrantOne både under udviklingen og nu under driften er meget fint. Der er givet en god og pædagogisk undervisning til både bestyrelsen og administrationen” 

Læs mere

Studenterjob i Grant