Marie og M.B. Richters Fond

Fabrikant Morten Balthazar Richter (1868-1943) etablerede i 1908 Telefon Fabrik Automatic, som hovedsagelig fabrikerede telefonmateriel af højeste kvalitet. Virksomheden fusionerede i 1968 med Store Nordiske Koncernen. I 1937 stiftede fabrikanten Marie & M.B. Richters Fond.

Fonden støtter tidligere medarbejdere på Telefon Fabrik Automatic. Herudover er det fondens formål at yde legater til bl.a. studierejser, almenvelgørende institutioner og personer i økonomisk trang.

Ansøgningsproceduren før og nu
Til disse formål indgik der tidligere mere end 500 ansøgninger om året. Før digitaliseringen foregik bestyrelsens sagsbehandling på den måde, at ansøgningerne med direktørens indstillinger blev bragt i cirkulation mellem bestyrelsesmedlemmerne med henblik på endelig beslutning på årets to bestyrelsesmøder. Sagsbehandlingen var noget omstændelig, og der var behov for effektivisering. Den har vi opnået med GrantOne systemet. Vi valgte Premium pakken. Ansøgningsmodulet opdelte vi i fem kategorier. Vi lagde stor energi ikke mindst i udviklingen af ansøgningsskemaerne, hvor vi ved hjælp af ”stopklodser” får en målrettet sortering inden for de fem kategorier. På den måde sikrer vi, at de ansøgninger, som kommer igennem til bestyrelsens behandling, ikke alene opfylder fondens formål, men også de dokumentationskrav og aktuelle fokusområder, som bestyrelsen har fastsat.

Vi har valgt den arbejdsmetode, at direktøren først udarbejder indstillinger på de ansøgninger, som er kommet igennem ”nåleøjet”. Når dette arbejde er udført, går bestyrelsesmedlemmerne i gang med deres vurderinger. De kan ifølge sagens natur gøre det, når det er belejligt, og de er således fuldstændig fri for det tidspres, som fulgte af den tidligere papirbårne cirkulation.

“Samvirket med GrantOne både under udviklingen og nu under driften er meget fint. Der er givet en god og pædagogisk undervisning til både bestyrelsen og administrationen”

Overblik på bestyrelsesmødet
Når vi kommer frem til bestyrelsesmøderne, er der på forhånd klarhed over, hvilke ansøgninger der er enighed om, og hvilke der kræver en drøftelse. ”Stopklodserne” og overblikket over, hvad der skal drøftes, giver en effektiv anvendelse af bestyrelsesmedlemmernes tidsforbrug.

Meddelelser om tildelte legater og udbetalingerne sker selvsagt digitalt – hurtigt og rationelt. Systemet sender automatisk afslag til de ansøgere, som ikke opnår støtte – en forøgelse af serviceniveauet i forhold til tidligere.  Det er en tryghed, at der er knyttet en databehandleraftale til kontraktforholdet.

God pædagogisk undervisning
Samvirket med GrantOne både under udviklingen og nu under driften er meget fint. Der er givet en god og pædagogisk undervisning til både bestyrelsen og administrationen. Der vil altid forekomme  ”børnesygdomme”, når man transformerer en papirbåren administration til et digitalt system, og der vil altid  være behov for tilpasninger, når man har indhøstet de første digitale erfaringer.

Vi oplever, at GrantOne giver en hurtig og servicemindet respons – de har en udtalt vilje til at forstå og løse vores ønsker og behov. Vi er meget tilfredse med systemet, der har lettet ansøgningsarbejdet i betydeligt omfang.

Peter Løgstrup
Advokat (H), partner
Direktør og Administrator

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

Marie & M.B. Richters fond
Administreres af advokatfirmaet Jordan|Løgstrup 

Tilvalgsmoduler: Brugerprofil, Egne Noter, Forskellige bevillingsmail, Specialtilrettet ansøgningsskema, Dialog med ansøger, Indstil ansøgninger, Bilagsarkiv, Genkend tidligere ansøgere.

Læs også


Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Administrerer 11 fonde.


Lemvigh-Müller

Lemvigh-Müller
Erhvervsfondene: Lemvigh Müller-Fond og I.F. Lemvigh-Muller Fond.


Laurits Andersens Fond

Laurits Andersens Fond
Almennyttig fond. Administreres af næstformand Tue Tyge Møller

Prøv GrantOne

Inden du beslutter om GrantOne skal være dit fremtidige fondsværktøj har du mulighed for at låne en testfond eller få en uforpligtende demonstration. 

Kontakt Grant for mere information:
Morten Bak
Tlf.: 4089 0665

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

Marie & M.B. Richters fond
Administreres af advokatfirmaet Jordan|Løgstrup 

Tilvalgsmoduler: Brugerprofil, Egne Noter, Forskellige bevillingsmail, Specialtilrettet ansøgningsskema, Dialog med ansøger, Indstil ansøgninger, Bilagsarkiv, Genkend tidligere ansøgere.

Marie og M.B. Richters Fond

”Fabrikant Morten Balthazar Richter (1868-1943) etablerede i 1908 Telefon Fabrik Automatic, som hovedsagelig fabrikerede telefonmateriel af højeste kvalitet. Virksomheden fusionerede i 1968 med Store Nordiske Koncernen. I 1937 stiftede fabrikanten Marie & M.B. Richters Fond.

Fonden støtter tidligere medarbejdere på Telefon Fabrik Automatic. Herudover er det fondens formål at yde legater til bl.a. studierejser, almenvelgørende institutioner og personer i økonomisk trang.

Ansøgningsproceduren før og nu
Til disse formål indgik der tidligere mere end 500 ansøgninger om året. Før digitaliseringen foregik bestyrelsens sagsbehandling på den måde, at ansøgningerne med direktørens indstillinger blev bragt i cirkulation mellem bestyrelsesmedlemmerne med henblik på endelig beslutning på årets to bestyrelsesmøder. Sagsbehandlingen var noget omstændelig, og der var behov for effektivisering. Den har vi opnået med GrantOne systemet. Vi valgte Premium pakken. Ansøgningsmodulet opdelte vi i fem kategorier. Vi lagde stor energi ikke mindst i udviklingen af ansøgningsskemaerne, hvor vi ved hjælp af ”stopklodser” får en målrettet sortering inden for de fem kategorier. På den måde sikrer vi, at de ansøgninger, som kommer igennem til bestyrelsens behandling, ikke alene opfylder fondens formål, men også de dokumentationskrav og aktuelle fokusområder, som bestyrelsen har fastsat.

Vi har valgt den arbejdsmetode, at direktøren først udarbejder indstillinger på de ansøgninger, som er kommet igennem ”nåleøjet”. Når dette arbejde er udført, går bestyrelsesmedlemmerne i gang med deres vurderinger. De kan ifølge sagens natur gøre det, når det er belejligt, og de er således fuldstændig fri for det tidspres, som fulgte af den tidligere papirbårne cirkulation.

“Samvirket med GrantOne både under udviklingen og nu under driften er meget fint. Der er givet en god og pædagogisk undervisning til både bestyrelsen og administrationen”

Overblik på bestyrelsesmødet
Når vi kommer frem til bestyrelsesmøderne, er der på forhånd klarhed over, hvilke ansøgninger der er enighed om, og hvilke der kræver en drøftelse. ”Stopklodserne” og overblikket over, hvad der skal drøftes, giver en effektiv anvendelse af bestyrelsesmedlemmernes tidsforbrug.

Meddelelser om tildelte legater og udbetalingerne sker selvsagt digitalt – hurtigt og rationelt. Systemet sender automatisk afslag til de ansøgere, som ikke opnår støtte – en forøgelse af serviceniveauet i forhold til tidligere.  Det er en tryghed, at der er knyttet en databehandleraftale til kontraktforholdet.

God pædagogisk undervisning
Samvirket med GrantOne både under udviklingen og nu under driften er meget fint. Der er givet en god og pædagogisk undervisning til både bestyrelsen og administrationen. Der vil altid forekomme  ”børnesygdomme”, når man transformerer en papirbåren administration til et digitalt system, og der vil altid  være behov for tilpasninger, når man har indhøstet de første digitale erfaringer.

Vi oplever, at GrantOne giver en hurtig og servicemindet respons – de har en udtalt vilje til at forstå og løse vores ønsker og behov. Vi er meget tilfredse med systemet, der har lettet ansøgningsarbejdet i betydeligt omfang.”

Peter Løgstrup
Peter Løgstrup
Advokat (H), partner
Direktør og Administrator

Læs også


Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Administrerer 11 fonde.


Lemvigh-Müller

Lemvigh-Müller
Erhvervsfondene: Lemvigh Müller-Fond og I.F. Lemvigh-Muller Fond.


Laurits Andersens Fond

Laurits Andersens Fond
Almennyttig fond. Administreres af næstformand i fonden Tue Tyge Møller

Prøv GrantOne

Inden du beslutter om GrantOne skal være dit fremtidige fondsværktøj har du mulighed for at låne en testfond eller få en uforpligtende demonstration. 

Kontakt Grant for mere information:
Morten Bak
Tlf.: 4089 0665